რა მოცულობის Power Bank ატანა შეიძლება თვითმფრინავში?

2016 წლის აპრილში, IATA-მ (საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაცია) გამოსცა რეგულაციები ლითიუმ-იონური ბატარეების და გარე ბატარეების (ენერგო ბანკების) ტრანსპორტირების შესახებ თვითმფრინავის ბორტზე ხანძრის ინციდენტებთან დაკავშირებით. ეს წესები არ კრძალავს პაუერბანკის ტრანსპორტირებას თვითმფრინავზე, გარკვეული მოთხოვნების შესაბამისად. ჩვენ გეტყვით, თუ როგორ შეგიძლიათ ატაროთ ბატარეა (Power Bank) თვითმფრინავში 2022 წელს

აეროპორტისა და ავიაკომპანიის თანამშრომლებს, მგზავრების სკრინინგის დროს, უფლება აქვთ ჩამოართვან ბატარეები და გარე ბატარეები შემდეგი მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში:

 • ლითიუმ-იონური აკუმულატორების და გარე აკუმულატორების (power bank) ტრანსპორტირება ნებადართულია მხოლოდ ხელბარგში – მათი შემოწმება ბარგში აკრძალულია!
 • 100 Wh-ზე ნაკლები სიმძლავრის ბატარეების ტარება შესაძლებელია მათი რაოდენობის შეზღუდვის გარეშე.
 • 100 Wh-ზე მეტი სიმძლავრის მქონე ბატარეები, მაგრამ არა უმეტეს 160 Wh, შეგიძლიათ ატაროთ არაუმეტეს ორი მოწყობილობისა.
 • თითოეულ ბატარეას უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია მწარმოებლის შესახებ, ელექტროენერგიის აღნიშვნა და ვადის გასვლის თარიღი.

თვითმფრინავში გარე ბატარეების (ლაპტოპების და სხვა მოწყობილობების სათადარიგო ბატარეების ჩათვლით) ტრანსპორტირებისას პრობლემების თავიდან ასაცილებლად, გააკეთეთ შემდეგი:

 • დარწმუნდით, რომ თქვენი მოწყობილობის სიმძლავრე არ არის აკრძალული თვითმფრინავის ბორტზე
 • დატენეთ ბატარეა 30%-მდე. აეროპორტის ან ავიაკომპანიის თანამშრომლებს შეიძლება სთხოვონ, ჩართონ და წარმოაჩინონ მისი ფუნქციონირება (თუმცა ეს ძალიან იშვიათად ხდება)
 • მარკირების არარსებობის (ან ცუდი წაკითხვის შემთხვევაში), ამობეჭდეთ ბატარეის ქარხნის ინსტრუქციები (შეგიძლიათ იპოვოთ იგი ინტერნეტში ან სთხოვოთ გამყიდველის ასლის გამოგზავნა)
 • ყოველ შემთხვევაში, ამობეჭდეთ IATA გარე ბატარეების ტრანსპორტირების წესები
PowerBank

რა შემთხვევებში შეიძლება თქვენი ბატარეის ჩამორთმევა ან ტრანსპორტირების აკრძალვა:

 • თუ აეროპორტის თანამშრომლები თქვენს ბარგში ბატარეას აღმოაჩენენ, ჩემოდანი გაიხსნება და ბატარეის ჩამორთმევის აქტი იქნება შედგენილი.
 • თუ თქვენი მოწყობილობის სიმძლავრე 32,000 მ/აჰ-ზე მეტია, მისი ტარება თვითმფრინავში არ დაიშვება. მოგიწევთ მისი გადაგდება ან შესანახ ოთახში გადაცემა.
 • თუ თქვენი ბატარეის კორპუსზე არ არის ინფორმაცია სიმძლავრის შესახებ, მაშინ მისი ტრანსპორტირება აკრძალულია თვითმფრინავით!

როგორ გამოვითვალოთ სწორად Power Bank-ის სიმძლავრე

IATA-ს წესებში ბატარეის სიმძლავრე იწერება W/h-ში, ხოლო თავად მოწყობილობაზე ყველაზე ხშირად მითითებულია m/Ah-ში. იმისათვის, რომ სწორად გამოვთვალოთ, დაიშვება თუ არა თქვენი ბატარეა თვითმფრინავის ბორტზე, გაამრავლეთ ძაბვა მის სიმძლავრეზე. მაგალითად: თქვენ გაქვთ 20000 m/Ah სიმძლავრის პაუერბანკი და ძაბვა არის 5 ვ. ვამრავლებთ 20.000-ს 5-ზე და ვიღებთ: 20000 m/Ah*5v=100 Wh. თქვენ გაქვთ უფლება ატაროთ თქვენი მოწყობილობა თვითმფრინავის ბორტზე, მაგრამ არაუმეტეს ორი ცალი 1 მგზავრზე!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top