რამდენად ეფექტურია ტვინი?

მედიცინა საინტერესო

ტვინი საოცარი ორგანოა; ეს არის ყველაზე ეფექტური კომპიუტერი, 10-ჯერ მეტი ენერგოეფექტური ვიდრე ჩვენ მიერ გამოგონილი სხვა კომპიუტერი. ტვინის ეფექტურობის ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ის ძალიან სწრაფად პროგნოზირებს. ტვინს გამოაქვს დასკვნები და ჩვენ ამ დასკვნების გამოყენებით ვცხოვრობთ, რადგან ეს ბევრად უფრო ეფექტურია.

Leave a Reply

Your email address will not be published.