როგორ გამოვიყენოთ ერთი Gmail ელ.ფოსტა მრავალჯერ

ტექნოლოგიები

შეიძლება არ იცოდით, მაგრამ Gmail ფოსტას გააჩნია უნიკალურობა, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი შეგიძლიათ შეცვალოთ იმდენჯერ, რამდენჯერაც გინდათ. მოკლედ და კონკრეტულად:

ავიღოთ ელ.ფოსტა mail@gmail.com

თუ ჩვენ მას დავუმატებთ წერტილს მაგალითად m.ail@gmail.com ან m…ail@gmail.com ეს gmail-სთვის ერთი და იგივე მისამართია, ხოლო საიტებზე, რომლებიც ითხოვენ ელ ფოსტას, მათთვის გამოყოფილი წერტილები მიანიშნებს სულ სხვა ელ.ფოსტას, მაგრამ სინამდვილეში თქვენს ჩვეულებრივ ელ.ფოსტაზე მოგდით წერილი mail@gmail.com-ზე (ანუ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ რეგისტრაციის ველში დაწერთ ma.il@gmail.com-ს). ამიტომაც აღარაა აუცილებელი უამრავი ელ.ფოსტის შექმნა ამისთვის, როდესაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ წერტილები.

Leave a Reply

Your email address will not be published.